Blog

02 | 07 | 2020
Regeneracja kości - sinus lift

Sterowana regeneracja kości (ang. guided bone regeneration) to metoda odbudowywania zaników kostnych w szczęce za pomocą materiałów kościozastępczych. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (ang. sinus lift) wykonuje się u pacjentów z brakami zębowymi przed planowanym leczeniem implantoprotetycznym, w celu uzyskania właściwej podbudowy kostnej, na której w kolejnym etapie zostanie osadzony implant.

Zatoki szczękowe to przestrzenie znajdujące się nad górnymi zębami przedtrzonowymi i trzonowymi. Ich dna są oddzielone od korzeni zębów kilkunastomilimetrową warstwą kości. Gdy kości jest zbyt mało konieczne jest wykonanie dodatkowej obudowy kostnej (sinus lift) aby zabezpieczyć zatoki przed potencjalną możliwością perforacji podczas próby osadzenia implantu zębowego.

Dno zatoki najczęściej obniża się samoczynnie po ekstrakcji zęba, kiedy zanika kość wyrostka zębodołowego (z badań wynika, że w ciągu 6 tygodni od usunięcia zęba zanika aż do ok 60% tkanki kostnej!) Im dłuższy okres od usunięcia zęba tym dno zatoki jest niższe. Wtedy dochodzi do sytuacji w której nie jest możliwe właściwe wprowadzenie implantu, ponieważ warstwa kości do której mocuje się implant  jest zbyt mała. W takiej sytuacji nie ma możliwości osadzenia implantu. W momencie, w którym implant znalazłby się świetle zatoki istnieje poważne zagrożenie przebicia się implantu do zatoki co z punktu widzenia stomatologii jest zupełnie niedopuszczalne. Dlatego stosuje się podbudowę na bazie różnych materiałów które zastępują kość lub przyczyniają się do jej odbudowy.

W procesie sterowanej regeneracji kości wykorzystuje się różne rodzaje materiałów:

  • autogenne - pobieranych od pacjenta, mogą nim być fragment kości, czynniki wzrostu lub komórki macierzyste),
  • allogenne - materiał pozyskany z kości innego człowieka,
  • ksenogennych – odzwierzęce (bydło, świnie, koralowce)
  • sztuczne  – hydroksyapatyty, bioszkło, biopolimery, fosforan trójpotasowy

Proces sterowanej regeneracji kości jest złożony. Czas potrzebny do właściwej odbudowy kości uzależniony jest od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Zazwyczaj odbudowa trwa od kilku do 6 miesięcy. Zabieg sterowanej regeneracji kości często wspomagany jest przy użyciu fibryny bogatopyłkowej (PRF) czyli z wykorzystaniem naturalnych, wyselekcjonowanych czynników wzrostu uzyskanych z krwi własnej pacjenta (zobacz PRF – link do strony).

Zabieg podniesienie dna zatoki szczękowej przeprowadzany jest zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym lub w znieczuleniu ogólnym.Należy podkreślić, że niektóre zabiegi regeneracji kości w obrębie zatoki mogą zakończyć się niepowodzeniem, a stany zapalne w jej obrębie mogą przyczynić się do odrzucenia wszczepu.

Zalecania po wykonaniu zabiegu sinus lift:

  • przyjmowanie antybiotykówi leków przeciwbólowych wg wytycznych lekarza
  • spożywanie chłodnych, płynnych lub półpłynnych posiłków
  • chłodzenie okolicy zabiegu kompresami zewnętrznymi
  • unikanie wysiłku fizycznego co najmniej przez dwa dni po zabiegu
  • niewskazane latanie samolotem (ze względu na różnicę ciśnień)
Wstecz

Dlaczego implanty w Luxdentica?

Gwarancja 100% sukcesu

Dowiedz się więcej...

Poznaj koszty leczenia

Luxdentica zapewni Ci kompleksowe leczenie implantologiczne, objęte gwarancją „100% sukcesu”. Dbamy o jakość naszych usług, uwzględniając w nich cennik oraz korzystne dla Ciebie możliwości kredytowania. Pamiętaj też o konsultacjach w Luxdentica, które pomogą Ci rozsądnie zaplanować wydatki związane z leczeniem.

Więcej

Czym są implanty?

Implant to kilkumilimetrowa śruba w kształcie stożka wykonana z tytanu lub cyrkonu. Zastępuje ona korzeń zęba. Do implantów mocuje się elementy protetyczne, jak np. most lub sztuczny ząb nazywany fachowo implantokoroną. Materiał, z którego wykonany jest implant sprawia, że organizm sądzi, że to kość i zrasta się z nim na trwałe.

Więcej

Przed i po leczeniu

To, że możemy przedstawić szczęśliwie zakończone historie naszych pacjentów sprawia nam prawdziwą przyjemność. Ich metamorfozy to nic innego jak dowód, że pracujemy z efektem, i że nasza praca ma sens. Mamy też szczęście, bo lecząc naszych pacjentów, spełniamy czasami ich długoletnie marzenia.

Więcej
Bufet
Bufet
Gabinet przyjazny dziecku
Gabinet przyjazny dziecku
RTG
RTG
WiFi
WiFi
TV
TV
Pantomograf
Pantomograf
Parking
Parking
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Bezbolesne znieczulenie
Bezbolesne znieczulenie
Płatność kartami
Płatność kartami
Kredytowanie leczenia
Kredytowanie leczenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja
Mapa niedostępna